Huppelen tussen de vissen

Voorstelling: Liefdeslef, door Kiki Heessels. Regie-adviezen: Ruut Weissman. Gezien: 21/2 in De Vest, Alkmaar. Tournee t/m 5/4. Inl. 030-2313416.

Hebt uw naasten lief, luidt het voorschrift, maar voor Kiki Heessels spreekt dat niet vanzelf. “Zoals sommige mensen lief hebben”, zegt ze, “heb ik liever niet dat ze me lief hebben.” Het is een typerend zinnetje uit haar nieuwe theaterprogramma Liefdeslef, waarin ze in diverse gedaanten en via diverse omwegen het onderwerp liefde onder woorden tracht te brengen. En als dat vertellend niet meer lukt, wijdt ze er een mooi liedje aan: “Alles wat ik wil, dat past niet in de woorden.”

Nadat ze in 1990 afstudeerde aan de Kleinkunstacademie, heeft Kiki Heesselshaar expressieve talenten eerst een paar jaar benut in ensemble-produkties. Daarna, anderhalf jaar geleden, debuteerde ze met de autobiografische solo Kiek uut, die in beeldende taal vertelde van de kinderjaren van een sensitief meisje uit de Achterhoek. Die voorstelling eindigde met een hilarisch relaas van haar eerste ervaringen in de grote stad. Liefdeslef is veel thematischer, en misschien mede daarom minder grijpbaar.

Heen en weer huppelend tussen aan weerszijden opgehangen vissenkommen - links zwemt een zij, rechts een hij, en de vraag is of ze elkaar tenslotte zullen krijgen - probeert Kiki Heessels haar onderwerp telkens van een andere kant te benaderen. Ze vertelt verhaaltjes, in fantasievolle zinswendingen, ze zingt grillige liedjes en ze beproeft het razend moeilijke genre van de conférence. Dat laatste gaat haar minder goed af, omdat haar formuleringen wel eens te cryptisch zijn om direct doel te treffen en omdat ze veelbelovende vondsten (verzin eens een porno-versie van The Sound of Music, bijvoorbeeld) te snel weer laat vallen.

Liever zijn mij de verrassende zinnetjes en observaties, waarmee ze als cabaretière haar eigen geluid laat horen - vaak met een ietwat misprijzende ondertoon: “Ken je dat gevoel, dat je een boek uit hebt, en dat je denkt: ja, en ik dan?”

    • Henk van Gelder