DIE ZEIT

Een bankier die voor uitstel van de Economische en Monetaire Unie (EMU) is, dat komt men zelden tegen. In Die Zeit komt er een aan het woord, Wilhelm Nölling, die tot 1992 directievoorzitter was van de 'Landeszentralbank' in de stadstaat Hamburg. Hij wil een procedure tegen de EMU aanhangig maken bij de hoogste Duitse rechtelijke instantie, het 'Bundesverfassungsgericht'.

Dat heeft volgens Nölling in een eerder stadium de weg naar de EMU vrijgemaakt onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat niet de hand zou worden gelicht met de toetredingscriteria. Het staat voor hem al wel vast dat Duitsland in strikte zin niet aan alle criteria zal voldoen. Het Verdrag van Maastricht biedt weliswaar enige speelruimte, aldus Nölling, maar het 'Bundesverfassungsgericht' heeft deze ruimte rigoureus beperkt. De EMU is gewenst, vindt hij, maar niet op deze manier. Daarom moet uitstel volgen.