Beleggers Shell: zorg voor milieu en mensenrechten

ROTTERDAM, 24 FEBR. Een groep aandeelhouders van Shell Transport and Trading, de Britse tak van de Koninklijke/Shell Groep, heeft voor de jaarvergadering in mei een resolutie opgesteld die een duidelijker beleid van de oliemaatschappij inzake milieu en mensenrechten beoogt en betere controle op naleving.

Dit heeft Alan MacDougall van het Britse adviesbureau Pirc (Pensions Investment Research Consultants) vanochtend desgevraagd bevestigd. Shell ligt de laatste tijd onder vuur wegens haar handelwijze op milieu- en mensenrechtengebied, met name in Nigeria.

Pirc, dat de aanzet heeft gegeven voor de resolutie, zegt dat de groep aandeelhouders bijna één procent van de aandelen van Shell Transport and Trading in handen heeft. Shell Transport and Trading is op haar beurt voor 40 procent eigenaar van de Shell-groep.

De aandeelhouders willen dat iemand van de directie van Koninklijke/Shell Groep de verantwoordelijkheid krijgt voor het beleid inzake gevoelige onderwerpen als milieu en mensenrechten, zo blijkt uit de resolutie. Ze willen bovendien dat Shell “effectieve interne procedures” opstelt voor de invoering en naleving van dit beleid, dat er “onafhankelijke externe” controles op de naleving van het beleid volgen en dat de aandeelhouders regelmatig van de uitvoering van het beleid op de hoogte worden gesteld.

De groep aandeelhouders die de motie inbrengt bestaat onder meer uit achttien pensioenfondsen en vijf religieuze organisaties, aldus MacDougall. De resolutie zal op de komende aandeelhoudersvergadering in stemming worden gebracht.

Een woordvoerder van Shell in Rotterdam bevestigde vanochtend dat Shell Transport and Trading de resolutie heeft binnengekregen. Hij wees erop dat het hier een Britse aangelegenheid betreft en zei niet te verwachten dat aandeelhouders een soortgelijke motie zullen indienen op de komende jaarvergadering van De Koninklijke, de Nederlandse tak van de Shell-groep.

De zegsman wees erop dat in de resolutie onderwerpen aan de orde komen die Shell de afgelopen tijd al met allerlei pressiegroepen heeft besproken in het kader van de herziening van Shells algemene beleidsuitgangspunten (statement of general business principles). President-directeur Herkströter kondigde in mei vorig jaar aan dat Shell zijn gedragscode zou aanpassen. Volgens de woordvoerder is de herziening op een haar na afgerond en zal ze op de komende aandeelhoudersvergadering worden besproken.

Pressiegroepen die in Nederland druk uitoefenen op de oliemaatschappij om meer aandacht aan mensenrechten en milieu te besteden toonden zich vanochtend ingenomen met de actie van de Britse aandeelhouders.

“Deze manier van bedrijven onder druk zetten is al veel verder ontwikkeld in Verenigde Staten, maar komt nu blijkbaar ook naar Engeland”, aldus G. Crijns van Amnesty International in Amsterdam. “Het is daarbij positief dat niet langer uitsluitend aandacht wordt gevraagd voor het milieu, maar dat nu ook de mensenrechten op de agenda staan.”