Begrafenis Deng Xiaoping

Foto: PEKING - De begrafenisstoet met het lichaam van de vorige week overleden opperste leider in ruste Deng Xiaoping rijdt door Peking. Meer dan 100.000 Chinezen zijn vanmorgen de straat op gegaan om Dengs uitvaart bij te wonen. De 92-jarige patriarch werd gecremeerd op de begraafplaats voor Revolutionaire Helden even buiten Peking.

Gewapende politie flankeerde de lange straat van de Eeuwige Vrede, die van het centrum van Peking naar de begraafplaats leidt. Morgen zal in het bijzijn van tienduizend genodigden een herdenkingsplechtigheid plaatshebben in de Grote Hal van het Volk aan het Plein van de Hemelse Vrede. De herdenkingsplechtigheid wordt uitsluitend bijgewoond door China's communistische elite. Buitenlandse staatslieden zijn niet uitgenodigd omdat Deng sinds 1990 geen titels meer bezat.

De communistische propagandamachine heeft de afgelopen dagen een stroom van artikelen gepubliceerd en programma's gepresenteerd waarin de verworvenheden van Deng breed worden uitgemeten. De Chinese staatsmedia wijzen erop dat Deng verantwoordelijk is voor de economische hervormingen die tientallen miljoenen Chinezen een beter bestaan hebben verschaft. Alle publikaties gingen gepaard met grote foto's van Deng en zijn opvolger, Jiang Zemin.De Chinese autoriteiten hebben er alles aan gedaan om te voorkomen dat de begrafenisplechtigheden uitmonden in demonstraties, zoals in het verleden is gebeurd. Politie-agenten in burger namen bloemen in beslag van mensen die zich in de richting van het monument van de Helden van de Revolutie, op het Plein van de Hemelse Vrede begaven. Disco's en karaoke bars kregen de opdracht de deuren gesloten te houden, tot de rouw morgen afloopt.