Wijkbewoners vragen senaat om snellere sluiting drugspanden

DEN HAAG, 22 FEBR. Drugspanden moeten sneller gesloten kunnen worden. Dit schrijven bewoners van achterstandswijken, verenigd in het Landelijk Bewonersplatform Aandachtsgebieden (LBA) in een brief aan de leden van de Eerste Kamer. Zij doen een dringend beroep op de senatoren om een wet aan te nemen die dit mogelijk maakt. Het wetsvoorstel stuit in de senaat op grondwettelijke bezwaren.

“De overlast van deze panden is dusdanig dat onze privacy en leefmogelijkheden danig in de knel komen. We doen een dringend beroep op u om te zorgen dat wij net als u fatsoenlijk kunnen wonen en dat is niet in strijd met de grondwet”, aldus de ondertekenaars van de brief.

De Eerste Kamer buigt zich over een wetsvoorstel dat het burgemeesters mogelijk moet maken om drugspanden die overlast veroorzaken sneller te sluiten. Het wetsvoorstel is al door de Tweede Kamer aangenomen, maar stuit in de Eerste Kamer op bezwaren van de fracties van PvdA, CDA en D66 omdat de bevoegdheden van de burgemeester te ruim zouden zijn geformuleerd. Het wetsvoorstel zou daarom in strijd zijn met de grondwet en het Europees verdrag van de rechten van de mens. In beide is bescherming van de persoonlijke levenssfeer als grondrecht opgenomen.

Senator E. C. M. Jurgens (PvdA) zegt zich de nood van de ondertekenaars van de brief goed te kunnen voorstellen. “Maar deze mensen zijn ook niet geholpen met een wet die door de rechtbank in strijd met het Europees verdrag van de rechten van de mens zal worden verklaard.” De Eerste Kamer heeft het kabinet gevraagd om de wet opnieuw voor advies naar de Raad van State te sturen. Het kabinet wil echter eerst een plenair debat in de Eerste Kamer met staatssecretaris Van der Vondervoort (Binnenlandse Zaken) afwachten.