Weer bedrijf met varkenspest besmet

RIJSWIJK, 22 FEBR. Het totaal aantal met varkenspest besmette bedrijven is sinds de uitbraak van de epidemie drie weken geleden opgelopen tot 23. Het jongste geval, gisteravond, betreft een boerderij in de Brabantse plaats Uden. Dit heeft het ministerie van Landbouw gisteravond bekendgemaakt.

Op het bedrijf dat in de buurt ligt van eerder besmet gebleken varkenshouderijen staan 1301 beesten. Ze worden vandaag afgemaakt. Omdat de getroffen onderneming in dezelfde regio ligt als waar al weken de pest heerst, zal het ministerie geen nieuwe maatregelen treffen.

Eerder gistermiddag had ministerie het vervoersverbod versoepeld. Paarden, schapen, geiten en vleeskalveren mogen het Brabantse varkenspestgebied rond Best en Venhorst verlaten. Veehouders in die Oostbrabantse regio kunnen voor het transport van dergelijke dieren van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) een ontheffing krijgen van het vervoersverbod. De ontheffing betreft niet het gebied rond Rijsbergen.

De beesten die weg kunnen, mogen niet meer terugkomen in het varkenspestgebied. De vleeskalveren moeten rechtstreeks naar het slachthuis. Voor volwassen runderen blijft het transportverbod gelden. De beesten mogen ook niet binnen het gebied van de ene boerderij naar de andere. Zelfs een tochtje naar de wei blijft verboden.

Voor mest wordt het vervoersverbod ook enigszins versoepeld. Het wordt opgeheven voor rundveemest, mits de mest binnen het getroffen gebied blijft en onmiddellijk in de grond wordt gebracht. Voor varkensmest en natte pluimveemest kan de RVV desgewenst een transport-ontheffing verlenen. (ANP)