Varkenspest

Honderdtwaalf overtredingen op vervoer van varkens uit het bedreigde gebied zijn vastgesteld (15 februari). We mogen aannemen dat dit slechts een deel van de overtredingen is.

Dat is verbijsterend. Het getuigt van weinig verantwoordelijkheid van de betreffende boeren. Moeten wij - consumenten - nu opeens aanemen dat diezelfde boeren wel verantwoord omgaan met onze toekomstige speklapjes? Dat vertrouwen heb ik verloren.

Wordt het niet eens tijd dat producenten van voeding worden gescreend op hun verantwoordelijkheidsgevoel in plaats van op het naleven van regeltjes? Anders gezegd: is het wel verantwoord om boeren, die in overtreding zijn nog langer hun vak te laten uitoefenen?

    • Sieds van der Ploeg. Utrecht