Tamils

Men moet de toestanden in Sri Lanka goed kennen om te kunnen begrijpen waarom en hoe een aantal Tamils uit dat land er alles voor over hebben om te kunnen ontsnappen.

In Sri Lanka leven namelijk Tamils waarvan de belangen worden behartigd door Tamiltijgers in het noorden van het eiland. Maar er wonen ook Tamils in het door Sri Lanka beheerste deel van het eiland. Dat zijn meestal afstammelingen van arbeiders of administrateurs op de theeplantages van zuidelijk Sri Lanka. Deze mensen waren tot welstand gekomen, maar kwamen daarbij tussen hamer en aambeeld terecht. Zowel de Tamiltijgers als de Sri-Lankezen persten hen af.

Door hun rijkdom en handel hadden zij veel contacten buiten het eiland. Zij hadden dus zowel de middelen als het belang om hun vaderland te verlaten. Dat zij daarbij contact zochten en kregen met een obscuur voormalig Sovjet-republiekje is begrijpelijk. Zo slaagden zij erin een vliegtuig te charteren, want ook in die voormalige Sovjet-streek kon men geld goed gebruiken.

Ziehier de achtergond van de komst der Sri-Lankezen.

    • Sri Lanka
    • Jhr.Mr. G. Beelaerts van Blokland
    • Voormalig Ambassadeur in India