Stille reserves 314 miljoen; NIB maakt stroppenpot openbaar

ROTTERDAM, 22 FEBR. De Nationale Investeringsbank (NIB) blijkt in de loop der jaren een geheime reserve van 314 miljoen gulden te hebben opgebouwd om stroppen in de kredietverlening te kunnen opvangen zonder dat het publiek dat merkt.

De omvang van deze stille reserves heeft de NIB gistermiddag zelf onthuld in het kader van het beleid van nieuwe openheid in het Nederlandse bankwezen om het laatste bankgeheim, de stille reserves, te openbaren. Over drie jaar is dit volgens nieuwe Europese regels verplicht.

De NIB (410 medewerkers, 20 miljard gulden balanstotaal), waarin de overheid een nipte meerderheid van de aandelen bezit, is de eerste bank die haar geheim prijsgeeft. Volgende week zullen ook de Rabobank en ABN Amro dit laatste bankgeheim moeten onthullen. ING komt pas over enkele weken met cijfers.

De geheime reserves van de NIB zijn meer dan een vijfde van het gepubliceerde eigen kapitaal van de bank. De reserves zijn voldoende om verliezen tot een bedrag van 460 miljoen gulden te kunnen opvangen, zo zegt de NIB in haar gisteren gepubliceerde overzicht van de gang van zaken in 1996.

De netto winst van de NIB is vorig jaar met 22 procent gestegen tot 156 miljoen gulden. De stijging komt voor rekening van hogere rente- en provsie-opbrengsten en bijna verdubbelde inkomsten (29 miljoen gulden) in de handel op financiële markten voor eigen rekening.

Per gewoon aandeel, het cijfer waar beleggers het meest op letten, is de netto winst over 1996 12,84 gulden, een toename met ruim 16 procent ten opzichte van 1995. De bank verwacht dat de “gezonde ontwikkeling” zich ook dit jaar zal voortzetten en dat de winst verder zal stijgen. De rentabiliteit op het zichtbaar gemiddeld eigen vermogen steeg vorig jaar met een procentpunt tot 14,3 procent.

Gezien de nieuwe regels voor de stille reserves zal de NIB de geheime reserve splitsen in een op de balans zichtbaar fonds van 300 miljoen gulden (Fonds voor Algemene Bankrisico's) dat alleen zal worden aangesproken voor “uitzonderlijke verliezen”. De resterende 14 miljoen gulden vloeit naar de zichtbare reserves.

In het vervolg zal de NIB de verliezen op kredieten aan klanten rechtstreeks ten laste van de winst nemen. Nu worden kredietverliezen afgeboekt van de stille reserves. Wat het werkelijk geleden verlies is op kredieten en andere bancaire calamiteiten (fraude) bleef tot nu toe geheim.