Sterfhuis (2)

Minister Borst is voorstander van thuis sterven met voldoende thuishulp en slechts indien nodig in een zieken- of verpleeghuis. Thuiszorginstellingen zouden deze zorg moeten bieden. Helaas is ze niet bereid de Hospices of Bijna Thuis Huizen financieel te steunen.

Waar de reguliere thuiszorgorganisaties mee kampen is buitengewoon strenge kostenbeheersing. Dat heeft tot gevolg dat er te krap wordt gepland: een uur zorg per dag bij een terminale cliënt is geen uitzondering. Goede palliatieve zorg is alleen optimaal te leveren als thuiszororganisaties 24 uur per dag een goede kwaliteit van zorg kunnen bieden. Er zal er meer tijd gepland moeten worden om daaraan te voldoen. Dan kan worden voldaan aan de door de heer A. Pool beschreven 'waardenrationaliteit': respect, ruimte en autonomie.

Naar mijn mening leveren Hospices en Bijna Thuis Huizen palliatieve zorg die daaraan voldoet.

    • R.C. Langstraat Pijnacker