Sterfhuis (1)

In 'De hemel begint in het sterfhuis' (Z 15 februari) stelt men palliatieve zorg voor als alternatief voor euthanasie: palliatieve zorg is de zorg voor de terminale patiënt om hem het lijden zo dragelijk mogelijk te maken. Als het niet meer mogelijk is het lijden draaglijk te maken, is euthanasie een optie, geen alternatief.

Er wordt gesproken van Bijna Thuis Huizen, een enorm eufemisme voor afschuifzorg. De daadwerkelijke palliatieve zorg (= mantelzorg) wordt thuis gegeven door familie en soms door goede vrienden, met een bed in de kamer en hulpmiddelen van de thuiszorg. Met ondersteuning van de gezinszorg, wijkverpleging, nachtzorg en huisarts.

    • Prudence Rümke-Gemmeke