Ritzen wil in volgend kabinet drie miljard extra voor onderwijs

Minister Ritzen (Onderwijs) wil in een volgend kabinet drie miljard gulden extra kunnen uitgeven voor onderwijs. Hij heeft dat geld nodig voor wat hij noemt een 'offensieve kennisagenda'. Ritzen liet dit weten in het PvdA-vlugschrift dat afgelopen week verscheen. Ook PvdA-fractievoorzitter Wallage liet weten dat hij meer wil investeren in onderwijs. De totale begroting van OCW voor het jaar 1997 bedraagt 37,2 miljard.

De minister van Onderwijs wil met het extra geld kinderen uit de lagere sociale klassen een grotere kans bieden op goed onderwijs. Daartoe moeten dan scholen met veel allochtone kinderen met elkaar worden vergeleken, zoals dat thans in Engeland al gebeurt. Verder wil hij de uitval van leerlingen uit het onderwijs tegengaan en het beroepsonderwijs moet beter aansluiten op de arbeidsmarkt, aldus Ritzen.

De minister denkt aan een aantal concrete maatregelen om deze doelen te realiseren. Hij noemt daarbij het verkleinen van de klassen op de basisschool. Bij de algemene en politieke beschouwingen, vorig jaar meteen na Prinsjesdag, bleek al een meerderheid in de Tweede Kamer voor dit idee geporteerd te zijn. Staatssecretaris Netelenbos werkt aan een plan om al in het komende schooljaar een begin te maken met kleinere klassen in het basisonderwijs.

Ritzen wil verder de scholen 'confronteren met hun eigen prestaties'. Gemeenten moeten financieel beloond worden als zij de uitval van leerlingen substantieel kunnen terugdringen, zo stelt Ritzen zich voor. Op zijn verlanglijstje staat ook nog dat er in het onderwijs veel meer gebruik gemaakt moet worden van computers en hij vindt dat er ook een actiever personeelsbeleid moet komen. Wallage heeft vorige week op het partijcongres van de PvdA ook zijn twijfels geuit over de voorgenomen bezuiniging op de studiebeurzen voor studenten in het middelbaar beroepsonderwijs. “Wie meer wil investeren in jonge mensen moet - als er ruimte is - dit soort bezuinigingen nalaten”, aldus Wallage.

    • Koos Metselaar