Resten kerken gevonden in Breda

BREDA, 22 FEBR. Bij archeologisch onderzoek tijdens de restauratie van de Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk in Breda zijn resten gevonden van twee oudere kerken. Het gaat om een vroeg-gotische kerk uit de dertiende eeuw en waarschijnlijk een romaans kerkje uit de elfde eeuw.

Volgens de Bredase stadsarcheoloog Guido van den Eynden was uit archiefgegevens uit 1260 wel bekend dat er in die tijd een kerk stond op de plaats waar nu de Grote Kerk staat, maar over omvang en soort was niets bekend. Uit de vondsten die nu zijn gedaan blijkt dat deze kerk ongeveer net zo breed moet zijn geweest als de huidige kerk. (ANP)