Rectificatie

In het artikel over domheid (W&O, 8 februari) is het adres van de geïnterviewde, Matthijs van Boxsel, per abuis verkeerd overgenomen. Het juiste adres luidt: Van Baerlestraat 63 IV, 1071 AR, Amsterdam.