Kok: dit is mensensmokkel; Deel Tamils van omstreden vlucht al zoek

Niet bekend

Minister-president Kok sprak gisteren na afloop van de wekelijkse ministerraad over “mensensmokkel”, maar dat neemt volgens hem niet weg dat de Tamils nu recht hebben op een asielprocedure. Kok zei dat het van groot belang is dat de Europese landen één lijn gaan trekken als het gaat om het beoordelen van Tamils als politieke vluchtelingen. Hij hoopt dat die “eenduidigheid en duidelijkheid” er volgende maand zal komen.

Enkele Tamils zijn inmiddels verdwenen uit het opvangcentrum in Schalkhaar. Een aantal van de andere Tamils die verbleven in Leiden en Den Haag, zijn niet in Schalkhaar aangekomen. Om hoeveel mensen het gaat kon de woordvoerder van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA), T. van Lieshout, niet zeggen. Asielzoekers zijn pas officieel “met onbekende bestemming” vertrokken, wanneer zij zich drie dagen niet gemeld hebben bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). De Tamils verblijven pas één dag in Schalkhaar, zodat officieel nog geen aantallen gegeven kunnen worden.

Volgens de rechtshulpverlening komt het bij Tamils relatief veel voor dat zij nog voordat de asielprocedure is afgerond, met onbekende bestemming vertrekken. In het laatste kwartaal van 1996 is 47 procent van de Srilankanen met onbekende bestemming verdwenen. Gemiddeld is dat bij alle asielzoekers slechts 20 procent.

Een verklaring voor dit hoge percentage kan Van Lieshout niet geven. Wel leert zijn ervaring dat de meeste Tamils naar andere landen in Europa gaan, vooral naar Duitsland, of proberen buiten Europa een nieuw asielverzoek in te dienen, in het bijzonder in Canada.

De Turkmeense luchtvaartautoriteiten hebben intussen hun excuses aangeboden, aldus Verkeer en Waterstaat. De maatschappij heeft ook laten weten niet meer op Nederland te zullen vliegen. De Turkmenen beloofden bovendien dat ze voortaan juiste gegevens over hun passagiers zullen verstrekken.

Donderdag zegden de ministers Jorritsma (Verkeer) en Sorgdrager (Justitie) de Tweede Kamer een grondig onderzoek toe naar gang van zaken van afgelopen zondag. Dit onderzoek spitst zich onder meer toe op de vraag waarom de Nederlandse luchtvaartautoriteiten niets hebben gedaan met een melding uit Duitsland.

Een verbindingsofficier van de Duitse marechaussee had op zijn maandelijks overzicht melding gemaakt van een andere Turkmeense asielvlucht. Het toestel van Turkmenistan Airlines moocht gisteren van Schiphol vertrekken.