Inspectie krijgt nieuwe klachten over Eemland

AMERSFOORT, 22 FEBR. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft eind 1996 nog twee klachten ontvangen over de afdeling gynaecologie van het Ziekenhuis Eemland in Amersfoort. De bezwaren betroffen de bejegening van patiënten. De Inspectie heeft daarna aangedrongen op een betere klachtenprocedure bij het ziekenhuis.

Dat maakte zij gisteren bekend. Volgens de Wet Klachtrecht Patiënten moeten klachten sinds 1 september in beginsel door het ziekenhuis zelf worden afgehandeld.

De directie en de gynaecologische staf van het Ziekenhuis Eemland hebben gisteren geschokt gereageerd op het tv-programma Zembla dat donderdag aandacht besteedde aan fouten bij de afdeling gynaecologie. Het ziekenhuis ontkent dat er fatale fouten zijn gemaakt. Het ziekenhuis stelt directeur H. Blaauwbroek van het provinciaal Patiënten Platform Utrecht verantwoordelijk voor de schade die dreigt, nadat deze had geadviseerd de afdeling gynaecologie voorlopig te mijden.

De afgelopen vijf jaar zouden tenminste vier patiënten zijn overleden als gevolg van een verkeerde behandeling, zo werd in Zembla beweerd. In één geval werd bij het Medisch Tuchtcollege een klacht ingediend. De klacht over het medisch falen werd afgewezen, wel oordeelde het Tuchtcollege dat het behandelend team was tekortgeschoten in de persoonlijke aandacht. De medisch directeur van het Eemland, B. Sikkens, verklaarde vanmorgen dat het overlijden niet een gevolg was van medisch falen.

Volgens Sikkens betreffen de klachten de periode vlak na de fusie in 1989 van Amersfoortse ziekenhuis St. Elisabeth en De Lichtenberg tot het Ziekenhuis De Eemland. Inmiddels heeft de afdeling een beleidsplan, nieuwe protocollen en is een deel van de gynaecologen vervangen.

De Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie heeft na een onderzoek een positief oordeel gegeven over de afdeling. Voor alle zekerheid controleert het Academisch Ziekenhuis Utrecht (AZU) ieder kwartaal de resultaten van de afdeling. Gynaecoloog H. Bruinse van het AZU toonde zich gisteren tevreden. Gynaecologe C. Vermeulen-Meiners van het Eemland-ziekenhuis wees erop dat in de landelijke registratie van sterfgevallen bij verloskunde haar afdeling op het landelijk gemiddelde zit. Ook het klachtenpatroon bij Eemland wijkt niet af van de landelijke cijfers.

Bij het Patiënten Platform Utrecht zijn na de uitzending van Zembla achttien nieuwe klachten over het Eemland-ziekenhuis binnengekomen, waarvan een deel betrekking heeft op gynaecologie.

Een woordvoerder van het Platform houdt staande dat tien klachten die in het verleden werden gesignaleerd betrekking hadden op sterfgevallen bij gynaecologie.