Burgemeester bang voor smartshop bij de buren

Paddestoelen die hallucinaties opwekken, ook wel paddo's genoemd, beroeren de betrekkingen tussen Begië en Nederland. De burgemeesters van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau steggelen over een 'smartshop'

ROTTERDAM, 22 FEBR. De burgemeester van Baarle-Hertog vraagt zijn ambtgenoot van buurgemeente Baarle-Nassau met klem geen toestemming te verlenen aan de exploitatie van een zogeheten smartshop. Dit staat in een brief die de Belgische burgemeester F. Cornelissen aan de Nederlandse gemeente Baarle-Nassau gestuurd heeft. In smartshops worden alternatieve geestverruimende produkten verkocht, waaronder uitheemse planten en paddestoelen die hallucinaties opwekken.

Cornelissen dringt aan op sluiting van smartshop Magic Moments onder meer omdat hij vreest voor paddo-toerisme in zijn gemeente. Hij verwijst naar de uit 1921 daterende Kaderwet betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen, verdovende middelen, ontsmettingsmiddelen en antiseptica. Volgens de burgemeester is het verbouwen, verwerken en verhandelen van “dergelijke planten” in België verboden.

De Belgische burgemeester zegt “niets te weten” over de werking van de gewraakte paddestoelen. Hij vreest dat dit hallucinogene genotmiddel met alcohol zal worden gebruikt en de mogelijke uitwerking op de gebruikers maakt hem “huiverig en bang”. Cornelissen zal streng optreden tegen mensen die op Belgisch grondgebied “paddo's” in bezit hebben. In Baarle-Nassau liggen enclaves van Belgisch grondgebied, en omgekeerd liggen in Baarle-Hertog Nederlandse enclaves. Cornelissen dreigt Nederlanders die op Belgisch grondgebied komen aan te pakken.

Ook de ouderraad van de Bernardusschool heeft zich gekeerd tegen opening van de smartshop. De school is gelegen in het kerkdorp van Baarle-Nassau Ulicoten en was juist van plan met de GGD een anti-drugsproject samen te stellen voor de hoogste groepen schoolkinderen, de tien- tot twaalfjarigen. “Wij zijn bezig met het opvoeden van kinderen”, zegt Harry Wouters, waarnemend schoolleider “en daar past dit initiatief niet in”. Volgens de leerkracht begint het drugsprobleem in de grensstreek “aardig de kop op te steken”. In een brief aan de gemeente spreekt de ouderraad haar bezorgdheid uit. Wouters zegt dat in het weekeinde alle winkels in Baarle-Nassau open zijn en er op topdagen tussen de tien- en vijftienduizend mensen naar het dorp komen. “Men verwacht vooral toeloop uit Turnhout”, aldus het schoolhoofd.

Burgemeester J. Hendrickx van Baarle-Nassau heeft zijn belofte Magic Moments te sluiten, nog niet ingelost. Volgens zijn woordvoerder wordt er op het moment onderzocht wat er tegen de zaak kan worden ondernomen. “We kijken of het een probleem is van openbare orde, woon- en leefklimaat of van zedelijkheid”. De gemeente heeft gesproken met deskundigen van de politie. “Het probleem is dat er juridisch niets aan de hand is”, aldus de woordvoerder. Ook bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is advies ingewonnen. “De NVG schat onze kansen niet groot in omdat er geen sprake is van strafbare feiten”, zegt de gemeentewoordvoerder. Volgens hem zal de bevolking van Baarle-Nassau Magic Moments niet accepteren. “Het is een dorp van drieduizend inwoners, dat is anders dan een grote stad.” De burgemeester was wegens griep onbereikbaar.

Magic Moments is een filiaal van de gelijknamige zaak in Tilburg. Eigenaar M. Sebregts uit Tilburg bevestigt dat hij heeft vernomen dat de bevolking boos is. Maar, zegt hij, hij krijgt ook veel aardige reacties van bezoekers. “Veel mensen weten niet wat paddo's zijn”, aldus de paddo-winkelier. “Ik heb beide burgemeesters via de media uitgenodigd, maar niemand is gekomen.”

In Brabant trad de politie de afgelopen maanden streng op tegen smartshops. Bij een aantal winkels zijn paddestoelen met de verboden, hallucinerende bestanddelen psylocibine en psylocine, inbeslaggenomen. De rechter moet zich nog uitspreken of deze inbeslagnames legaal zijn.

    • Hans Moll