Bijbanen van Kamerleden mogen, maar wel openbaar

DEN HAAG, 22 FEBR. Het presidium van de Tweede Kamer wil Kamerleden niet binden aan strakke regels voor het uitoefenen van nevenfuncties. Bijbanen van Kamerleden zouden in de toekomst wel publiek gemaakt moeten worden via de Staatscourant.

De Kamer vroeg het presidium vorig jaar zich te beraden over nadere regels, waaraan de parlementariërs zich moeten houden. Aanleiding hiervoor was de discussie die ontstond over het commissariaat van VVD-fractieleider F. Bolkestein bij het farmaceutisch concern MSD.

Bolkestein kwam in opspraak naar aanleiding van brieven, die hij als commissaris van MSD stuurde naar minister Borst (Volksgezondheid). In die brieven vroeg hij de minister bij de erkenning van enkele specifieke geneesmiddelen rekening te houden met de belangen van het bedrijf. De Kamer deed destijds geen uitspraak over het handelen van de liberale leider, maar besloot nader onderzoek te doen of de regels voor nevenfuncties voldoen.

Bolkestein zelf heeft zijn commissariaat bij MSD aangehouden. Wel zegde hij toe dat hij zich tijdens de studie van de Kamer terughoudend zou opstellen.