Ziekenhuis weerspreekt aantijgingen

ROTTERDAM, 21 FEBR. Raad van toezicht en directie van het Ziekenhuis Eemland in Amersfoort ontkennen dat er sinds de fusie op de afdeling gynaecologie vrouwen of baby's zijn overleden als gevolg van medische fouten. Met deze verklaring reageert het bestuur vanmorgen op het tv-programma Zembla dat gisteren werd uitgezonden. Daarin was sprake van minimaal vier doden als gevolg van fouten door gynaecologen.

Volgens het bestuur wijken de cijfers voor complicaties en sterfgevallen niet af van de in Nederland bij gynaecologie gebruikelijke. Het wijst erop dat in 1996 zowel het onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie als dat van de Inspecteur voor de Gezondheidszorg een voor de afdeling positieve uitkomst had. Dat onderzoek volgde na een reorganisatie die noodzakelijk was omdat er veel klachten waren over werkwijze van de gynaecologen en over hun bejegening van de patiënten. De problemen op de afdeling waren het gevolg van de fusie tussen twee Amerfoortse ziekenhuizen. Veel van de klachten in Zembla hadden betrekking op de periode voor de reorganisatie die in 1996 werd afgerond.