Winst Kempen & Co naar recordhoogte

Handelsbank en effectenhuis Kempen & Co zag in het afgelopen boekjaar de nettowinst naar een recordhoogte van 30,2 miljoen gulden stijgen, een winstgroei van liefst 95 procent. Het resultaat werd gestimuleerd door stijgende koersen op de financiële markten en de gunstige economie.

De totale baten stegen van 52,3 miljoen gulden naar 87,7 miljoen. Door de hogere activiteiten binnen het bedrijf namen de lasten toe van 30,2 miljoen gulden naar 44 miljoen. Kempen & Co denkt dat beleggen in aandelen een structureel proces is geworden. De bank verwacht een verdere stijging van de winst per aandeel. Over 1996 steeg de winst per aandeel van 1,65 gulden naar 3,17 miljoen.