Van Mierlo vreest gevolgen uitstel EMU

DEN HAAG, 21 FEBR. Minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) vreest dat uitstel van de Europese Muntunie (EMU) tot desintegratie en toenemend nationalisme in Europa zou kunnen leiden. Dit zei hij gisteren in het NOS-journaal.

Met zijn opmerkingen ging Van Mierlo enigszins in tegen voortdurend herhaalde oproepen van premier Kok om niet te speculeren over uitstel van de muntunie, of de vraag welke landen daartoe vanaf 1999 wel of niet zullen of moeten behoren.

Van Mierlo reageerde gisteren op de waarschuwing van de Duitse centrale bank, dat de kans bestaat dat de Bondsrepubliek volgend voorjaar niet voldoet aan de toelatingseisen voor de muntunie. Op de daaraan verbonden vraag van de NOS-verslaggever of de EMU in dat geval niet moet worden uitgesteld, wilde Van Mierlo eigenlijk liever niet antwoorden.

Volgens een woordvoerder van Buitenlandse Zaken zou hij hebben gezegd: “Ik speculeer niet over een land en ook niet over de invoeringsdatum van de Muntunie. Wij gaan ervan uit dat begin januari 1999 wordt gehaald.” Dat zond het NOS-journaal niet uit. Wel wat de minister daarna zei: “Als je de EMU moet gaan uitstellen, dan heb je de kans dat het perspectief om hem te krijgen verwatert. Dat kan als gevolg hebben dat je desintegratie-verschijnselen krijgt.” Ook zijn antwoord op de vervolgvraag of Europa dan uiteen kan vallen werd uitgezonden: “Dan gaan wij inderdaad terug op het proces van dichter bij elkaar komen. Dus weer meer nationalisering.”

Premier Kok zei deze week na een bezoek van zijn Spaanse collega Aznar: “We moeten geduld oefenen en geen verwarring zaaien met speculaties.” Een dag later klaagde hij op een PvdA-bijeenkomst over EMU-speculaties uit Brussel. “Er zijn zoveel praatmachines in Brussel, je wordt er doodziek van”, aldus Kok.

Vorige week zei Kok na de ministerraad: “De Nederlandse regering wil stug doorwerken om ervoor te zorgen dat we zelf aan de criteria voldoen. We moeten als voorzitter van de Europese Unie niet rondgaan met voorspellingen over wie zich al dan niet kwalificeert.” Over uitstel-speculaties van VVD-fractieleider Bolkestein zei Kok: “We moeten geen vingerwijzingen geven, geen indicaties.”