Tekorten GVB A'dam veel groter dan gedacht

AMSTERDAM, 21 FEBR. De tekorten bij het Amsterdamse Gemeente Vervoerbedrijf (GVB) zijn vele malen groter dan tot nu toe werd aangenomen. Dat komt omdat het bedrijf in het verleden geen financiële middelen heeft gereserveerd voor de noodzakelijke vervanging van materieel en gebouwen.

Met die vervangingsinvesteringen zijn naar verwachting de komende jaren honderden miljoenen guldens gemoeid.

Uit cijfers van 1995, recentere zijn er nog niet, blijkt bijvoorbeeld dat van de 240 trams er 169 gezien hun bouwjaar, variërend van 1957 tot 1975, aan vervanging toe zijn. Doorgaans is een tram ruim twintig jaar operationeel, daarna wordt het onderhoud een steeds grotere kostenpost. Een nieuwe tram kost ongeveer drie miljoen gulden.

In het eindverslag van interim-bestuurder M. de Jong, die eind '95 door de gemeente werd aangetrokken om het GVB door te lichten, was geen aandacht besteed aan deze kostenpost. Uit het laatste jaarverslag van het bedrijf, daterend uit 1994, blijkt dat hiermee geen rekening is gehouden.

Begin deze week presenteerde verantwoordelijk wethouder G. ter Horst de voorlopige begroting van het GVB voor dit jaar. Daaruit bleek dat vooralsnog wordt uitgegaan van een tekort van 10,3 miljoen gulden. Betrouwbare cijfers kon GVB-directeur A. Testa overigens niet overleggen omdat hij nog kampt met de gevolgen van de financieel-administratieve chaos die het bedrijf sinds jaar en dag hebben gekenmerkt. Bij de presentatie zei Ter Horst dat op 1 juni een herziene begroting op tafel moet liggen. “Wij wachten op spijkerharde cijfers”, zo zei zij.

Om een getrouw financieel beeld te krijgen, menen betrokkenen, moet er ook een post 'vervanging verouderd materieel' in de begroting worden opgenomen. Voor de komende vijf jaar zou dat betekenen dat jaarlijks zeker tientallen miljoen gulden moet worden gereserveerd voor vervanging van wagenpark en gebouwen. Dit bedrag moet dan bij het te voorziene jaarlijkse exploitatie-tekort worden opgeteld.

Een nieuwe directeur financiën en een financiële controle commissie zijn inmiddels bij het bedrijf bezig de uitgaven van het afgelopen jaar in kaart te brengen.