School moet leraren weer aannemen

ROTTERDAM, 21 FEBR. Het openbare Thorbecke Lyceum in Rotterdam moet twee leraren die om disciplinaire redenen zijn ontslagen voorlopig weer in dienst te nemen. Dat heeft de rechter van de Rotterdamse rechtbank gisteren in kort geding bepaald.

De beide leraren, die het geding hadden aangespannen, waren per 1 januari ontslagen door het bestuur openbaar onderwijs in Rotterdam waaronder het Thorbecke valt. Als reden voor het ontslag voerde het schoolbestuur aan dat sprake was van een “onwerkbare arbeidsrelatie omdat het gezag wordt ondermijnd”. De leraren zouden zich volgens het schoolbestuur onder meer schuldig hebben gemaakt aan ongewenste intimiteiten op een schoolreis naar Barcelona, en leerlingen tegen collega's hebben opgezet. President van de rechtbank mr. E. Francken achtte ontslag vooralsnog een te zwaar middel. Het schoolbestuur zal de docenten in dienst moeten nemen in afwachting van een definitieve uitspraak van de bestuursrechter.