Ramsj

Robin Skynner/John Cleese: Life, and how to survive it. Gebonden, Methuen 1993, van ƒ56,70 voor ƒ29,50. De Boekenmarkt Den Haag.

Een ruim vierhonderd pagina's tellende tweespraak tussen John 'Monty Python' Cleese en de Londense psychiater Robin Skynner. Leidraad is het welzijn en de mentale gezondheid van de hedendaagse mens, beschouwd onder meer vanuit recent onderzoek op het terrein van de psychiatrie en de sociale wetenschap. Een even lichtvoetig als diepgravend boek, waarin beide mannen (en de cartoons van Bud Handelsman) elkaar uitstekend aanvullen.

    • Henk Lagerwaard