Optimix zet kaarten op onroerend goed

Terwijl de kleine belegger zich en masse op aandelen stort, heeft het beleggingsfonds Optimix voor vermogende particulieren het onroerend goed ontdekt. Optimix heeft in de loop van vorig jaar een omvangrijke onroerend-goedportefeuille opgebouwd, waarin nu ruim twintig procent van het vermogen is geïnvesteerd.

Met het oog op de hoge dividenden en de verwachting dat afwaarderingen tot het verleden behoren, is gekozen voor beleggen in vastgoedfondsen, schrijft Optimix in zijn jaarverslag. Het beleggingsfonds signaleert een afname van de leegstand, waardoor de huren omhoog kunnen, en gunstige valuta-effecten, dankzij de hoge koersen van het Britse pond en de Amerikaanse dollar.

Met de zware vastgoedportefeuille onderscheidt Optimix zich van de grote banken die in hun advies voor een ideale portefeuillesamenstelling slechts 3 procent reserveren voor deze vorm van beleggen. Veruit de belangrijkste onroerend-goedbelegging van Optimix is de participatie in Wereldhave, waarin het fonds eind vorig jaar een belang van ruim 22 miljoen gulden had.

In 1996 haalde Optimix een belegggingsresultaat van 22,6 procent, mede doordat het fonds de dip van juli vorig jaar redelijk wist op te vangen. Het fonds boerde alleen in 1993 met een resultaat van 30 procent beter. Het belegde vermogen steeg met 36 procent tot 168 miljoen gulden.