NVJ eist van PCM deel van opbrengst cd-roms

ROTTERDAM, 21 FEBR. De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) daagt PCM Uitgevers voor de Amsterdamse rechtbank wegens inbreuk op het auteursrecht. De NVJ voert de procedure namens drie journalisten van de Volkskrant die bezwaar maken tegen publicatie van hun artikelen op cd-rom door deze uitgever zonder dat zij daarvoor toestemming hebben gegegeven.

Dit heeft secretaris I. Brakman van de NVJ gisteren desgevraagd bevestigd. De journalisten werken freelance voor de Volkskrant. “Wij willen een principiële uitspraak”, aldus Brakman. “De stukken die deze journalisten hebben geschreven zijn auteursrechtelijk beschermd. Tegenover publicatie ervan moet een vergoeding staan.”

Het gaat de NVJ niet alleen om hergebruik van journalistiek werk op cd-rom, maar ook om hergebruik op Internet of een ander computernetwerk ('on line' databank). De vereniging voert de procedure namens columnist Jan Mulder, filmrecensent Huib Stam en klassieke-muziekrecensent Hans Heg. De journalistenvakbond eist een voorstel voor verdeling van de opbrengst van de cd-rom's, die de uitgever sinds drie jaar op de markt brengt.

Hoofdredacteur P. Broertjes van de Volkskrant vindt dat “helderheid moet worden gebracht in deze kwestie”. “Hij is van mening “dat freelancers rechten hebben die moeten worden erkend. In vast dienstverband ligt het genuanceerder.”

In de jongste CAO voor dagbladjournalisten is over het auteursrecht geen overeenstemming bereikt. De NVJ heeft voorgesteld artikelen drie jaar lang tegen een nul-tarief ter beschikking te stellen, maar de uitgevers vrezen met zo'n regeling een precedent te scheppen.

Voor freelancers heeft de NVJ het nul-tarief juist van de hand gewezen. President-directeur C. Smaling van PCM heeft in een brief eind vorig jaar een nul-tarief voorgesteld totdat er meer duidelijkheid is over de winstmogelijkheden van nieuwe media. De NVJ wil echter een principiële uitspraak. De directie van PCM Uitgevers, waarin Perscombinatie Meulenhoff en Dagbladunie zijn ondergebracht, is niet bereikbaar voor commentaar.

De Dagbladunie, uitgever van onder meer NRC Handelsblad, heeft een jaargang van deze krant op cd-rom gezet. Deze cd-rom is nog niet in de handel. De hoofdredactie van NRC Handelsblad vindt dat de directie van de NDU de kwestie rond de auteursrechten moet afhandelen. “Wij brengen de cd-rom niet uit zolang de auteursrechterlijke zaken niet zijn geregeld”, aldus NDU-directeur G. van den Berg vanmorgen. “We zullen hierover met de NVJ in gesprek moeten komen. Mogelijk biedt ook de rechtszaak duidelijkheid.”

Volgens Broertjes kopen werkgevers in Amerika auteursrechten voor nieuwe media af in ruil voor een procentuele verhoging van het loon van een journalist. Van den Berg voelt er niets voor de reguliere vergoeding van freelancers op te voeren met een bepaald percentage wegens gebruik van hun werk voor nieuwe media. Hij ziet wel een oplossing in 'een soort Buma/Stemra-constructie' waarin auteurs een vergoeding krijgen die afhangt van de opbrengst die met een nieuw medium wordt behaald.