Nederland wil meer Duitse invloed op Europse defensie

BONN, 21 FEBR. Nederland verlangt van Duitsland meer leiding op het gebied van de Europese defensie. Duitsland moet het initiatief nemen om naast Frankrijk ook Groot-Brittannië hierbij te betrekken.

De Frans-Duitse 'motor' alléén is te zwak om een voortrekkersrol te spelen.Dit zei de Nederlandse ambassadeur in Duitsland, Peter van Walsum, gisteravond bij de presentatie van het boek Nachbarn in Bonn. Het boek is samengesteld door prof.dr. Friso Wielenga uit Groningen en bevat bijdragen van Nederlanders en Duitsers over de Europese integratie.

De tijden zijn voorbij dat Duits-Nederlandse betrekkingen worden belast door herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog, zei ambassadeur Van Walsum. In het verleden waren veel Nederlanders bang voor Duitse dominantie in Europa, maar inmiddels verlangen zij van Duitsland een leidersrol.

Van Walsum uitte twijfels over de vraag of de Frans-Duitse samenwerking, die hij voor de Europese integratie onontbeerlijk noemde, sterk genoeg is om een Europees veiligheidsbeleid van de grond te krijgen. Hij doelde op de verklaring van Frankrijk en Duitsland eind vorig jaar om samen een gemeenschappelijk Europees veiligheidsbeleid te ontwikkelen in het kader van de Europese Raad.

“Het is de grote vraag of Duitsland en Frankrijk samen over het nodige gewicht daartoe beschikken”, zei Van Walsum. “Een integratiebeleid op defensiegebied vereist pas echt een leidende rol van een of meerdere lidstaten”.

Hij verwees naar de NAVO waarin de Verenigde Staten de onbetwiste leider is. In Europa kunnen Duitsland, Frankrijk èn Groot-Brittannië deze rol op zich nemen, aldus de ambassadeur. Groot-Brittannië staat niet direct bekend als een voortrekker in het proces van Europese integratie, maar dat komt doordat de Britten niets van meerderheidsbesluiten willen weten. “Dit thema staat niet meer ter discussie omdat de bondskanselier en de Franse president in hun verklaring van 9 december zelf hebben verklaard dat alle beslissingen op het gebied van veiligheidszaken in consensus genomen moeten worden”, aldus Van Walsum.

Omdat Frankrijk zijn exclusieve relatie tot Duitsland niet met Engeland zal willen delen moet Duitsland als grootste van de drie landen het initiatief nemen, zei hij. “Iemand moet Parijs ervan overtuigen, dat het in de Europese Unie niet tot een gemeenschappelijk defensiebeleid zal komen, als Groot-Brittannië niet een leidende rol krijgt toebedeeld.”

    • Michèle de Waard