Montenegro wil niets meer van Miloševic weten

BELGRADO, 21 FEBR. Montenegro, dat samen met Servië de Joegoslavische federatie vormt, wil niets meer met de Servische president Miloševic te maken hebben en zal hem dan ook niet steunen bij zijn plan dit jaar president van Joegoslavië te worden.

Dat blijkt uit een vraaggesprek van de Montenegrijnse premier, Mile Djukanovic, met het Joegoslavische blad Vreme. Djukanovic zei dat het “totaal verkeerd” zou zijn als Miloševic aan de leiding zou blijven.

“Miloševic' politieke gedachten zijn verouderd: hij mist het vermogen om zaken strategisch te bekijken en hij wordt omringd dor verkeerde mensen, die hem nauwelijks informeren over de werkelijke omvang van de problemen van Joegoslavië en Servië”, aldus Djukanovic. Hij voegde daaraan toe dat de Montenegrijnse afgevaardigden in het Joegoslavische parlement Miloševic niet zullen steunen als hij later dit jaar een poging doet president van Joegoslavië te worden.

Miloševic is nu president van Servië. Zijn tweede en laatste ambtstermijn loopt komende zomer af. Om toch aan de macht te blijven, wil hij president van Joegoslavië worden. Om die op dit moment louter ceremoniële functie aan te kleden met vergaande bevoegdheden, wil hij bovendien de federale grondwet wijzigen.

Voor beide projecten heeft Miloševic de steun van de Montenegrijnse parlementariërs nodig. Zijn eigen meerderheid in het federale parlement is daarvoor niet groot genoeg.

Montenegro had al eerder laten weten niet te willen meewerken aan de wijziging van de grondwet. Tevens was toen gezegd dat Miloševic hooguit op bepaalde voorwaarden president van Joegoslavië zou mogen worden. De opmerkingen van Djukanovic maken duidelijk dat Montenegro nu ook geen heil meer ziet in het aanblijven van de Servische leider als federaal president.

Montenegro heeft jarenlang aan de leiband van Servië gelopen. Maar sinds de internationale sancties tegen Joegoslavië zijn opgeheven is de sfeer snel vertroebeld. Dat proces is nog versneld sinds Miloševic in november vorig jaar de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in een aantal Servische steden annuleerde en de oppositie begon met haar marathon van dagelijkse protestdemonstraties. De Montenegrijnen, die de nadelen van Servië's internationale isolement aan den lijve ondervinden, deden bij herhaling vergeefs een beroep op Miloševic om in te binden en met de oppositie te gaan praten.

Ook het economische beleid van Miloševic, en met name zijn weigering te hervormen en de galopperende inflatie aan te pakken, heeft in Montenegro zoveel kwaad bloed gezet dat er werd gedreigd met een eigen munt in plaats van de Joegoslavische dinar. (Reuter)