Kalff: Kamerledengeen onbenullen

AMSTERDAM, 21 FEBR. Bestuursvoorzitter J. Kalff van ABN Amro wil absoluut niet de indruk wekken dat de leden van de Tweede Kamer financiële onbenullen zijn. Dat is de strekking van een brief die Kalff vorige week heeft geschreven aan de vaste Tweede Kamercommissie Financiën.

De aanleiding voor de brief is een publicatie in het zakenblad Elan, waarin Kalff optreedt in een ronde tafel-gesprek over het rapport-Peters. In de discussie over corporate governance - zeggenschap bij ondernemingen - laat Kalff zich ontvallen: “Spreek je eens iemand uit de vaste Kamercommissie voor financiën, tja, als bankier denk ik dan dat iets meer kennis van het onderwerp geen kwaad kan.”

Het lijkt een staaltje bancaire arrogantie, maar dat is het niet, bezweert Kalff in zijn brief. “Tijdens het gesprek heb ik onder meer gezegd dat er naar mijn mening te weinig contact bestaat tussen het bedrijfsleven en de Tweede Kamer en dat ik van harte voorstander ben van verbetering daarvan, ook omdat bij de Tweede Kamer (logischerwijs) veelal tekort aan feitelijke informatie over technische onderwerpen bestaat. Mijn mededeling was juist positief bedoeld.”

ABN Amro geeft toe de tekst voor publicatie te hebben ingezien en zegt met deze tekst geen moeite te hebben. Het punt is dat de zinsnede over de kennis er nog eens apart is uitgelicht bij een fotootje van Kalff en dát wekt volgens ABN Amro een verkeerde indruk. Kalff toont zich ook “teleurgesteld en onstemd over de nauwelijks gelijkende foto op de omslag”. Volgens een bankwoordvoerder heeft dat niets te maken met ijdelheid: “Het gaat erom dat alle deelnemers er lachend opstaan, behalve hijzelf. Nu staat hij met erop met een zuinig gezicht èn met de enige negatieve opmerking die er is opgetekend.”