Ingrijpende reorganisatie van Wereldbank

WASHINGTON, 21 FEBR. De Wereldbank heeft gisteren een plan onthuld voor een ingrijpende herstructurering. De reorganisatie zal mogelijk gepaard gaan met het ontslag van 500 tot 700 van de ruim 6000 medewerkers. Een woordvoerder van de Wereldbank sprak gisteren van “het belangrijkste document” sinds het aantreden anderhalf jaar geleden van president James Wolfensohn.

Wolfensohns 'Strategic Compact' moet leiden tot versterking van de activiteit van de Wereldbank in de ontwikkelingslanden zelf. De personeelsvermindering moet vooral op het hoofdkwartier in Washington plaatsvinden.

De reorganisatie zal de komende twee jaar 570 miljoen dollar kosten, waarvan 150 miljoen dolar afvloeiingsregelingen. Van de totale kosten moet 170 miljoen dollar uit interne besparingen komen. De rest komt uit vergroting van het budget, dat nu 1,1 miljard dollar per jaar beloopt.

“Het is niet simpelweg een voorstel voor groei. Het gaat om een grote herallocatie van middelen,” aldus een woordvoerder tegenover het blad Financial Times. De Wereldbank verdedigt de extra kosten met een verwijzing naar particuliere bedrijven, waar eerst extra investeringen nodig zijn om latere besparingen te financieren. Volgens de Financial Times heeft president Wolfensohn zich laten adviseren door topondernemers als Percy Barnevik van ABB en Jürgen Schrempp van Daimler Benz.

Wolfensohn gaf kort na zijn aantreden al aan dat de Wereldbank flexibeler en efficiënter moet werken en zich moet aanpassen aan de veranderende omgeving. De bank moet zich volgens Wolfensohn concentreren of de “effectiviteit” van haar ontwikkelingsinspanningen. Hierbij moet ook kennis van de Wereldbank beter toegankelijk worden voor ontwikkelingslanden.

Het herstructureringsplan is vorige week door Wolfensohn voorgelegd aan het bestuur van de Wereldbank. De verwachting is dat deze Executive Board er zijn goedkeuring al zal geven. Onduidelijk is of ook de grootste aandeelhouders van de Wereldbank - de belangrijkste industrielanden - dat ook zullen doen. In het Amerikaanse Congres zijn sterke krachten die pleiten voor bezuinigingen bij internationale instellingen als de Wereldbank.

Congrescommissie buigen zich juist binnenkort over betaling van ruim een miljard dollar aan achterstallige betalingen aan IDA (International Development Association), het 'loket' van de Wereldbank voor de armste landen. De Europese landen en Japan hebben via hun vertegenwoordigers bij de Wereldbank laten weten dat Amerikaanse ondernemingen weer mogen meedoen aan een miljard dollar aan aanbestedingen in het kader van IDA, nadat ze wegens de achterstallige bijdrage eerder waren uitgesloten. Met deze geste moet het Congres worden overgehaald voorstellen van president Clinton goed te keuren de achterstallige betalingen te voldoen. (Reuter, AP)