Gemeenten blijven eigenaar Bouwfonds

De gemeenten blijven voorlopig eigenaar van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. Bij een grote operatie, waarbij de huidige aandeelhouders konden aangeven of zij aandelen willen verkopen of kopen, overtrof de vraag naar stukken veruit het aanbod. Dat betekent dat een emissie van 175 miljoen gulden naar het zich laat aanzien ook geheel naar de gemeenten gaat.

Voorzien was in de mogelijkheid dat de nieuw uit te geven aandelen bij institutionele beleggers terecht zouden komen als de gemeenten geen belangstelling hadden. Voorlopig lijken andere aandeelhouders dan de gemeenten nu van de baan. Wel is het zo dat de stukken Bouwfonds beter verhandelbaar worden. Er ontstaan in mei stukken A en B. De A-aandelen blijven in principe in handen van de overheden. De B-stukken mogen, zij het onder voorwaarden, te zijner tijd ook aan anderen worden verkocht.

Bouwfonds is tevreden over de gang van zaken. Het doel van de operatie, een grotere verhandelbaarheid, wordt bereikt door een verkleining van de coupure van 250 gulden tot 2,50 gulden en het ontstaan van de B-stukken. Gebleken is al dat 80 procent van de gemeenten zijn aandelen wil behouden. Van de overige 20 procent heeft een beperkt deel stukken te koop aangeboden. Bij de kopers van aandelen zitten ook overheden die nu nog geen belang in het Bouwfonds hebben.

Waarschijnlijk zal de hele emissie van 175 miljoen gulden bij gemeenten wordt geplaatst. Er zijn nog wel gemeenten die hebben ingeschreven onder de voorwaarde dat de gemeenteraad akkoord gaat.