FGH vreest crisis op de woningmarkt

AMSTERDAM, 21 FEBR. Op de woningmarkt dreigt een ernstige crisis wanneer de discussie over de fiscale behandeling van het eigen woningbezit leidt tot lastenverhoging, die samenvalt met het op grote schaal opleveren van nieuwbouwwoningen na het jaar 2000.

Dit heeft directievoorzitter J. Streppel van de vastgoedfinancier FGH Bank vanmorgen gezegd bij de presentatie van een onderzoeksrapport over de vastgoedmarkt in Nederland. Volgens FGH is de snelle stijging van de woningprijzen - sinds 1990 met 60 procent omhoog gegaan - voor een deel te wijten aan het achterblijven van de oplevering van nieuwbouwwoningen bij de planning. Volgens de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening extra (VINEX) die eind 1993 inging, moeten er in de periode 1995-2005 650.000 woningen in Nederland bijkomen. Mede door langdurige gemeentelijke procedures - de uitvoering van de Vinex-bouw ligt bij gemeenten - is daar vertraging bij opgelopen. FGH meldt desgevraagd dat het aantal opgeleverde woningen in 1995, het eerste Vinex-jaar, landelijk 15 procent achterbleef bij de planning. In stedelijke gebieden was dat 26 procent. In de eerste drie kwartalen van vorig jaar is die achterstand verder opgelopen. De krapte in het aanbod van nieuwbouwwoningen heeft volgens FGH een bijdrage geleverd aan de prijsstijging op de huizenmarkt. “Er is een enorme schaarste in woningen tussen 250.000 gulden en 400.000 gulden,” zei Streppel vanmorgen. Hij vreest, als met vertraging alsnog de bulk van de Vinex-woningen loskomt rond het jaar 2000, een drukkend effect op de woningmarkt.

Een tweede bedreiging is volgens hem de lopende discussie in Den Haag over de fiscale behandeling van de eigen woning. Daarbij gaat het om de aftrekbaarheid van hypotheekrente, het huurwaardeforfait en de onroerende zaakbelasting, maar ook om huursubsidies en investeringsregelingen. Die discussie is volgens hem logisch, gezien de mogelijke harmonisatie van fiscale regelingen in Europees verband, maar moet wel snel duidelijkheid scheppen. “Je mag als overheid geen onduidelijkheden laten bestaan over grote infrastucturele projecten, zoals de woningbouw.” Volgens Streppel mag de uitkomst van de discussie over de fiscale behandeling van het eigen woningbezit niet leiden tot een lastenverzwaring voor burgers, en dus geen remmende werking hebben op het eigen woningbezit.

Het gevaar bestaat volgens FGH Bank dat een minder gunstige fiscale behandeling van het woningbezit samenvalt met het vrijkomen van de bulk van de in het kader van het Vinex-beleid gebouwde nieuwbouwwoningen. In samenhang met de sterk gestegen woningprijzen kan dit dan leiden tot een “ernstige crisis” op de woningmarkt, met dalende prijzen. FGH Bank is een dochter van het verzekeringsconcern Aegon.