Dienstmeisjes (2)

De volgende tekst van een bidprentje is illustratief voor het dienstmeisjesfenomeen in de vorige eeuw: 'In uwe gebeden wordt aanbevolen de Ziel van Zaliger Maria Elisabeth Vlemmix, geboren te Bakel, en overleden te Eindhoven, den 30 september 1871, in den gezegenden ouderdom van 83 jaren.

Dienstmeid gedurende een onafgebroken tijd van 68 jaren bij de familie J.A. van Dijck'. En de tekst vervolgt: 'Indien gij in het bezit zijt van een getrouwe dienstbode, beschouw deze als uwe eigen ziel, en behandel haar als uwe zuster (Eccl XXXIII, 31)'.

Is zij de record-dienstmeid van Nederland geweest?

    • G.C.M. van Dijck Rossum