Den Haag wil hulp bij sanering begroting

DEN HAAG, 21 FEBR. Den Haag vraagt een grotere inspanning van het Rijk om de financiën van de gemeente weer op orde te krijgen. De stad wil af van een oud tekort van ruim 1,1 miljard gulden en vraagt een hogere bijdrage om meer woningen te kunnen bouwen en om de economische groei in de stad te herstellen. Tevens zal de uitkering uit het Gemeentefonds met 29 miljoen per jaar moeten worden verhoogd, aldus het college van B en W.

Burgemeester W. Deetman en wethouder L. Engering (Financiën) hebben dat gisteren bij de presentatie van de meerjarenbegroting 'Op weg naar herstel' laten weten. De inwoners van de artikel 12-gemeente zullen verder weinig merken van de sanering waar het stadsbestuur dit jaar al mee begint. Op verhoogde parkeertarieven en de vermindering van enkele subsidies na zijn er geen hogere lasten in aantocht. De tarieven van de onroerend zaak-belasting (OZB), die de hoogste in Nederland zijn, zullen de komende jaren naar beneden gaan.

Het niveau van de huidige voorzieningen in de stad is te laag in verhouding tot de tarieven die de inwoners van de residentie moeten betalen, zo meent het college. Daarom mogen de Hagenaars niet te maken krijgen met nieuwe kostenverhogingen. Onder de vorige colleges in de stad Den Haag is het tekort opgelopen tot ruim één miljard gulden. Volgens B en W groeit de armoede in de stad nog steeds en blijft ook de ontwikkeling van werkgelegenheid ver achter bij de rest van Nederland.

In de gisteren gepresenteerde 'saneringsbegroting' zijn twee zaken belangrijk. De eerste is de realisatie van een economisch centrum van nationale en internationale betekenis. Hiervoor zijn investeringen in infrastructuur en bereikbaarheid noodzakelijk, aldus B. en W. Verder wil het college de sociale structuur van de stad versterken. Den Haag wil zelf ook een stevige bijdrage leveren aan deze saneringsoperatie. De opbrengst van de verkoop van de kabeltelevisie (200 miljoen gulden) wordt ingezet en verder zal op een aantal regelingen voor tientallen miljoenen worden bezuinigd. Wethouder Engering zei in een toelichting dat het aantal ambtenaren hierdoor met honderdtachtig zal worden verminderd.

De gemeenteraad wil geen referendum invoeren, in plaats hiervan kiest Den Haag voor het regelmatig enquêteren onder de bevolking.