Borst bestrijdt discriminatie; Kamer oneens over voorrang zieke werkende

DEN HAAG, 21 FEBR. De Tweede Kamer is verdeeld over de mogelijkheid zieke werknemers voorrang te geven in het ziekenhuis.

VVD en CDA willen dat wel, als het extra geld dat werkgevers daarvoor betalen wordt gebruikt om de andere patiënten ook sneller en beter te behandelen. D66, PvdA, SP en de ouderenpartijen wijzen een voorrangsbehandeling van de hand.

Dit bleek gisteren in de Kamer bij de bespreking van de nota Wachttijden in de curatieve zorg die minister Borst (Volksgezondheid) in december publiceerde. Borst wijst daarin voorrang bij de behandeling om andere dan medische redenen op principiële gronden af.

In de Kamer zei Borst te zoeken naar mogelijkheden om elke vorm van discriminatie tussen werkenden en niet-werkenden als het om gezondheidszorg gaat te bestrijden. Ze wil poliklinieken van bedrijven verbieden en collectieve contracten die zorgverzekeraars met ondernemingen sluiten, laten onderzoeken op polisvoorwaarden die zo'n onderscheid maken of beloven.

Een ruime Kamermeerderheid was tevreden over de manier waarop Borst de wachtlijsten bij de ziekenhuizen denkt aan te pakken. Daarvoor is vijftig miljoen gulden beschikbaar. Inmiddels zijn er 59 plannen, afkomstig van zeventig ziekenhuizen, ingediend waarin met het oog op de verdeling van dit geld wordt aangegeven hoe de bestaande wachtlijsten zouden kunnen worden weggewerkt.

De minister heeft het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg opdracht gegeven de mogelijkheid tot declareren te verruimen voor medisch-specialisten die buiten het ziekenhuis - in een privé-kliniek of in een praktijk aan huis - hun werk doen. Tot dusver mochten zij alleen de verrichting declareren. Maar als de nieuwe richtlijn klaar is, mogen ze ook voor de kosten (het gebruik van de operatiekamer, apparatuur, verband en dergelijke) een declaratie indienen. Een aantal medisch-specialisten deed dat al en de verzekeraars betaalden de declaraties ook. Deze tot nu toe illegale praktijk leidde tot een aantal processen-verbaal van de Economische Controledienst en tot rechterlijke veroordelingen.

Borst twijfelt nog over de toekomst van de privé-klinieken. Zij wil ze handhaven omdat ze de gewone ziekenhuizen alert houden en bovendien relatief goedkoop wachtlijsten en pieken kunnen wegwerken. Maar ze wil er ook vanaf, omdat ze leiden tot hogere uitgaven voor de gezondheidszorg, kunnen bijdragen aan de 'tweedeling in de zorg' en uitnodigen tot ongewenst gedrag.

Bij dit laatste gaat het om medisch-specialisten die zowel in een ziekenhuis als in een privé-kliniek werken en die in het ziekenhuis patiënten voor de financieel aantrekkelijkste behandelingen naar hun privé-kliniek verwijzen. Borst onderzoekt mogelijkheden de privé-klinieken onder het wettelijk regime van de Wet op de ziekenhuisvoorzieningen te brengen.