Albert Heijn

In zijn recensie van de memoires van Albert Heijn (14 februari) merkt Karel Berkhout op, dat genoemd boek 'een mooie bijdrage [is] aan wat voorzichtig begint uit te groeien tot een traditie van corporate biography in Nederland'.

Onder een 'corporate biography' wordt in de regel een bedrijfsgeschiedenis verstaan, een verhandeling over opkomst, bloei en eventueel ondergang van een onderneming.Genoemd boek is dat pertinent niet: het gaat immers primair over de man (en ondernemer, echtgenoot, etcetera) Albert Heijn en veel minder over het Zaanse concern, waar ook anderen dan Heijn een onuitwisbaar stempel op hebben gedrukt.

Wie overigens, zoals Karel Berkhout, meent dat bedrijfsgeschiedenis en ondernemersbiografie in Nederland geen traditie kennen, moet eens een bezoek brengen aan de bibliotheek van het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (Amsterdam) of de Bibliografie voor de bedrijfsgeschiedenis (Rotterdam, 1993) ter hand nemen. Op één punt wil ik Karel Berkhout tegemoetkomen: het gebeurt tot op heden slechts sporadisch dat ondernemers hun memoires (laten) optekenen. Mooi daarom dat Albert Heijn dat nu heeft gedaan.

    • Peter Zwaal Rotterdam