WTO-panel voor arbitrage EU-VS

GENÈVE, 20 FEBR. De Wereldhandelsorganisatie (WTO) heeft vanmorgen een arbitrage-panel ingesteld om zich te buigen over het conflict tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie over de Amerikaanse anti-Cubawet. Het besluit kwam tot stand na gesprekken tussen hoge functionarissen van de VS en de EU.

Het panel bestaat uit voormalig WTO-topman Arthur Dunkel, de Singaporese reizend ambassadeur Tommy Koh en de Nieuwzeelandse handelsdiplomaat Ted Woodfield. De EU had enkele maanden geleden besloten het conflict aan de WTO voor te leggen. De zogenoemde Helms-Burtonwet maakt het Amerikaanse ingezetenen mogelijk rechtszaken te beginnen tegen Europese ondernemingen die op Cuba gebruik maken van genationaliseerde eigendommen. Ook kunnen topmanagers visa voor de Verenigde Staten worden geweigerd. De VS vinden dat de anti-Cubawet geen handelsaangelegenheid maar een veiligheidskwestie is. Europees handelscommisaris sir Leon Brittan liet eerder deze eeek weten te willen blijven proberen tot een oplossing met de VS te komen, ook in de zes maanden die het WTO-arbitragepanel heeft om tot een uitspraak te komen. (Reuter)