Wijk IJburg (1)

Een aantal stedenbouwkundigen en planologen sluit ogen en oren voor de natuurwaarden van het IJmeer, waarin de gemeente Amsterdam de wijk IJburg wil aanleggen. Zo heeft ook ir. A. van der Veen (NRC Handelsblad 17 februari) last van dit symptoom.

Hij leest in mijn bijdrage 'IJburg is ongeïnspireerde bulldozer-planologie' (NRC Handelsblad, 11 februari) heen over de essentiële vaststelling dat het IJmeer een kerngebied is van de ecologische hoofdstructuur.

Natuurmonumenten verzet zich niet tegen woningbouw, ook al meent Van der Veen dat te weten, maar tegen het bouwen van woningen in een natuurgebied. Op de overheden rust de dure plicht met meer creativiteit en vasthoudendheid te zoeken naar mogelijkheden binnen de (compacte) stad of in minder kwetsbaar gebied.

Het argument van de vermeende stedenbouwkundige en milieu-technische kwaliteit van IJburg is een afleidingsmanoeuvre. Het maakt voor de dieren en planten van het IJmeer geen enkel verschil of ze door een mooie of lelijke wijk worden verdreven. Vandaar ook de oproep van Natuurmonumenten om juist bij de locatiekeuze kwaliteit na te streven en niet de zoveelste aantasting van een natuurgebied voor lief te nemen.

    • Jan Bonjer