Voorstellen Nederland over 'kopgroep' EU

BRUSSEL, 20 FEBR. Nederland heeft deze week voorstellen ingediend in de intergouvernementele conferentie over de herziening van het Verdrag van Maastricht. Kern van het Nederlandse document, met de titel 'bepalingen die een uitgangspunt zouden kunnen vormen voor een mogelijke uitbreiding van stemming met gekwalificeerde meerderheid', is schepping van de mogelijkheid om tot een Europa van twee snelheden te komen. Lidstaten die dat willen, zouden een kopgroep kunnen vormen. Zo'n kopgroep zou ten minste 75 procent van de bevolking van de Unie moeten omvatten.

In het document worden 25 artikelen van het Verdrag genoemd waar unanimiteit vervangen zou moeten worden door stemming met gekwalificeerde meerderheid. In de Nederlandse voorstellen wordt afschaffing van unanimiteit onder andere voorgesteld voor een aantal beslissingen betreffende het budget van de EU voor onderzoek en ontwikkeling, industriële politiek, cultuur, en vrij verkeer van personen. Het document houdt echter vast aan unanimiteit voor directe belastingen, sociale verzekeringen, toekomstige veranderingen van het verdrag, uitbreiding en belangrijke benoemingen binnen de Unie. De voorstellen zouden op een bijeenkomst van diplomaten die de herziening van het verdrag voorbereiden, een gematigd positieve ontvangst hebben gekregen. Over stemverhoudingen bij de zogeheten tweede pijler (buitenlandse en veiligheidspolitieke samenwerking) en de derde (justitie en binnenlandse zaken) werd op de bijeenkomst niet gesproken.

De onderhandelingen over de toekomst van de Europese Unie staan onder grote tijdsdruk. Het ligt in de bedoeling dat de intergouvernementele conferentie in juni in Amsterdam wordt afgesloten met een nieuw verdrag. Steeds vaker echter wordt getwijfeld aan de haalbaarheid van dat tijdsschema. Groot probleem vormen de aanstaande Britse verkiezingen. Zolang die niet achter de rug zijn, is het moeilijk om met het Verenigd Koninkrijk tot bindende afspraken te komen. (Reuter)