Uitbreiding Navo (2)

De volkomen steekhoudende argumenten van de heer Bolkestein tegen uitbreiding van de NAVO zijn wat laat gekomen, doch daarom niet minder waar.

Ze staan tegenover een zogenoemde ereschuld en begrijpelijke veiligheidsverlangens van Oosteuropese landen. Maar in hun uitwerking bewerkstelligen ze juist het tegendeel: wantrouwen c.q. agressie van Russische zijde met distantiëring van het Westen.

Amerika wil wel de bevelsstructuur handhaven en zware wapens leveren, maar zo weinig mogelijk Amerikaanse levens wagen: dus een herbewapening van Oost-Europa.

Dit alles is dermate contraproduktief voor een Europese vrede dat het van het grootste belang is deze heilloze weg nog op tijd af te breken.

    • A.S. Stuurman