Uitbreiding NAVO (1)

NRC HANDELSBLAD van 12 februari neemt stelling tegen het standpunt van Frits Bolkestein. De krant is het oneens met Bolkesteins bezwaren tegen de uitbreiding van de NAVO en noemt dit zelfs in strijd met de VVD-traditie, daar hij de kant van Rusland zou kiezen.

De kortzichtigheid van deze kritiek, ligt voor het oprapen. Het is geenszins een kwestie van “hij staat achter Rusland en niet achter de alliantie”. Het is juist de alliantie die gevaar loopt door deze uitbreiding. Op dit moment is de NAVO een sterke alliantie, zowel op het gebied van technologie, als op het gebied van mankracht en gevechtsklaarheid. Het toevoegen van landen met minder sterke/geavanceerde militaire apparaten en andere motieven dan een gezamenlijk defensie beleid (namelijk het zoeken van een schuilplaats tegen de vermeende slechte bedoelingen van Rusland) leidt slechts tot verzwakking van de alliantie. En daarbij vergroot men met elke toevoeging het gevaar van conflictsituaties binnen de alliantie zelf.

En inderdaad, daar komt nog eens bij dat het een belediging is voor Rusland, de doodsnagel aan haar vroegere machtspact. Niet ten onrechte voelt Rusland zich bovendien hierdoor ook bedreigd. Kortom uitbreiding van de alliantie werkt niet stabiliserend, noch bevordert het onze veiligheid, eerder omgekeerd.

    • Eddo Verdoner
    • Tel Aviv University Israel