Twijfel bij CDA en D66 over Melkerts greep op ministerie

DEN HAAG, 20 FEBR. De fracties van D66 en CDA in de Tweede Kamer betwijfelen of minister Melkert (Sociale Zaken) zijn ministerie wel goed onder controle heeft. Aanleiding is de tegenvaller bij de sociale fondsen, die volgens berekeningen van Financiën in 1996 en 1997 nog een miljard gulden hoger uitkomt dan de 4,6 miljard waarvan het Centraal Planbureau uitgaat.

Gevoegd bij het tekort van 3,8 miljard gulden waarmee het kabinet vorig jaar september rekening hield, bedraagt de tegenvaller nu al 9,4 miljard gulden. “Als je er elk jaar zo naast zit als hij, dan wordt het kwalijk”, zegt G, Ybema van D66. Hij doelt op voorspellingen in de sociale nota, die elk jaar met Prinsjesdag onder verantwoordelijkheid van Melkert worden gepubliceerd. De daarin geschetste financiële positie van de sociale fondsen blijkt sinds 1993 telkens veel slechter te zijn.

Zo voorzag Melkert voor 1996 een tekort bij het werkloosheidsfonds van 2,1 miljard gulden. Dat werd 4,9 miljard gulden. Voor 1997 schat de minister het tekort op 2,3 miljard gulden. Volgens de fondsbeheerder zelf komt dit tekort opnieuw op het dubbele uit.

“Vorig jaar hebben we hier ook al over gepraat”, zegt Ybema. “Nu blijken de tegenvallers nog veel hoger.” De financieel specialist van de CDA-fractie, G. Terpstra, is ook verwonderd. “Vorig jaar is de tegenvaller van minister Borst van Volksgezondheid gefinancierd met een zogenaamde meevaller bij Melkert. Nu blijkt hij helemaal geen meevaller te hebben. Dat roept vraagtekens op over de informatievoorziening van het kabinet en van Melkert in het bijzonder.”

Terpstra pleit er met VVD-Kamerlid H. Hoogervorst voor de sociale nota en het Financieel Overzicht Zorg voortaan onder verantwoordelijkheid van Financiën uit te brengen. Een motie die Hoogervorst daarover vorig jaar bij de financiële beschouwingen heeft ingediend, veroorzaakte veel commotie in het kabinet en werd uiteindelijk ingetrokken. D66 en PvdA willen Zalm niet meer macht geven dan hij nu al heeft.

De lastenverlichting van ongeveer 1 miljard gulden die VVD en D66 voor 1 juli aanstaande in het vooruitzicht hadden gesteld, gaat voorlopig niet door.