TOETS EN TEST

Een greep uit de veel gebruikte schooltoetsen en -tests:

CITO-toets Jaarlijkse schoolvorderingstoets. Toetst de primaire kennis van taal, rekenen, informatieverwerking en wereldoriëntatie, schriftelijk afgenomen in klassikaal verband. Kosten per leerling: 15 tot 20 gulden, inclusief testrapport. De toets wordt elk jaar opnieuw ontwikkeld. Inlichtingen: (026) 3 52 11 11.

MALT-toets Schoolvorderingstoets, speciaal ontwikkeld voor het Montessori-onderwijs. De toets bestaat uit vijf 'gestandaardiseerde proefwerken', die de basiskennis toetsen. Meestal individueel afgenomen op het tijdstip waarop een leerling daaraan toe is. Het pakket kost 325 gulden. De school moet zelf voor correctie en evaluatie zorgen. Inlichtingen: Nederlandse Montessori Vereniging, (020) 6 58 01 54.

TIP-toets Oefentoets, met antwoorden en uitleg. Meet dezelfde kennis als de CITO-toets. Schriftelijk, in klassikaal verband of individueel. De toets, bestaande uit drie boekjes, is voor 4,95 gulden per deel te bestellen bij Wolters-Noordhoff, (050) 5 22 63 00.

BOB-test Schriftelijke test. Meet verbale aanleg, rekenkundige aanleg en algemeen logisch inzicht. Ontwikkeld door de Stichting BETA in Lelystad. De vaststaande test is elk jaar hetzelfde. Meet ook de beroepsbelangstelling. Kosten per leerling 27 tot 34 gulden in klassikaal verband en vanaf 600 gulden op individuele basis, inclusief testrapport. Inlichtingen: (0320) 22 63 44.

ISI-test Vaststaande schriftelijke test, met toetselementen. Meet intelligentie, schoolvorderingen en interesses. Soms gebruikt door scholen. Vaak afgenomen door Onderwijsbegeleidingsdiensten. Prijzen variëren van 20 gulden tot circa 100 gulden, indien op school afgenomen. Individueel afgenomen tests zijn ook mogelijk, bij diverse bureaus. Prijzen: 600 à 700 gulden.

WISC-R-test Mondelinge test met een aantal schriftelijke onderdelen.

Test verstandelijke vermogens, persoonlijkheid, analytisch inzicht en algemene intelligentie. IQ-test. Wordt individueel afgenomen. De kosten liggen tussen de 680 gulden (test alleen) en 1.675 gulden (inclusief 'handelingsplan') per leerling. Bij schoolkeuzes meestal gebruikt als 'second opinion'. Wordt afgenomen door diverse bureaus.

SON-R-test Non-verbale intelligentietest, bestaande uit zeven onderdelen, waarbij uitsluitend van visueel materiaal wordt gebruikgemaakt. Oorspronkelijk bedoeld voor doven, maar ook geschikt voor allochtone leerlingen met een taalachterstand. Nadeel: niet cultuur-vrij. De test wordt individueel afgenomen. Kosten: eenmalig 1.500 tot 2.000 gulden. Wordt afgenomen door diverse bureaus.

Onderwijsbegeleiding Verspreid over heel Nederland zijn 63 Onderwijsbegeleidingsdiensten (OBD's) gevestigd, die psychologische- of intelligentietesten aanbieden. De OBD's zijn verenigd in het Gemeenschappelijk Bureau voor Opleiding en Beroep (GBOB), (030) 6 34 01 04.

Voorbeeldvragen:

Het blokkenbouwsel staat voor een spiegel. Hoeveel blokjes heeft het blokkenbouwsel in totaal?

A 14

B 16

C 19

D 27

CITO

Uit de krant:

Tomatenoorlog tussen de Nederlandse en Spaanse boeren

Nederlandse tomatenkwekers zijn boos. Ze kunnen hun tomaten niet meer verkopen,omdat er veel goedkope tomaten uit Spanje worden aangevoerd.

Welke organisatie zal proberen dit probleem op te lossen?

A de Europese Unie

B de Verenigde Naties

C het Nederlandse leger

D het Rode Kruis

CITO

Jantina wil een lampje laten branden. Het lampje brandt pas goed, als ze twee batterijen gebruikt.

Hoe moet ze de batterijen met elkaar verbinden?

CITO

Kijk eerst wat er in ieder hokje op de bovenste rij gebeurt en maak dan de onderste rij op dezelfde manier af.

BOB-test

Een hond heeft een eigen territorium. Hoe kan een hond dit aan een andere hond duidelijk maken?

CITO

In welke periode kregen veel steden in Nederland stadsrechten van een kasteelheer?

A in de prehistorie (rond 500 v.Chr.)

B in de Romeinse tijd (rond 200)

C in de Middeleeuwen (rond 1300)

D in de tijd van de Industrïele Revolutie (rond 1870)

CITO