Startbaan luchthaven Eelde wordt verlengd

ASSEN, 20 FEBR. De start- en landingsbaan van het vliegveld in Eelde wordt verlengd van 1.800 meter naar 2.500 meter. Dat hebben de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat vandaag in Assen bekendgemaakt.

Vertegenwoordigers van de ministeries voerden vanmorgen overleg met de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Eelde, Vries en Haren. Volgens M. Olman, hoofd van de directie Noord-Nederland Rijkswaterstaat is er in de regio voldoende draagvlak voor de baanverlenging ondanks dat de gemeenten Haren en Vries tegen zijn.

Luchthaven Eelde wordt wel aan voorwaarden gebonden. Zo mogen er in het weekeind geen les- en oefenvluchten met toestellen van meer dan 6.000 kilo plaatsvinden. De huidige openingstijden van het vliegveld worden niet verruimd. De paravluchten worden aan banden gelegd en er komt een administratief en technisch systeem om op de geluidsnormen toe te zien.

De rijksoverheid zal de kosten van de baanverlenging voor zijn rekening nemen. Deze worden geschat op 22 miljoen exclusief de schade die aan de omgeving en woningen zullen worden aangebracht.

De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) voerde vandaag voorafgaand het overleg actie bij het Provinciehuis in Assen. Twintig actievoerders hadden een plastic landingsbaan neergelegd en fietsten daar overheen als teken van de luchtfietserij van de bestuurders in de regio.