School: leerling met anorexia weigeren

DEN HAAG, 20 FEBR. Het Haganum Gymnasium in Den Haag wil een 16-jarige leerling de toegang tot de school ontzeggen, omdat zij een ernstige vorm van de eetstoornis anorexia heeft. Het meisje is nog leerplichtig, zit in de vijfde klas en weegt volgens de school 21 kilo.

De school wil haar geen les meer geven in de klas “om haar mede-leerlingen te beschermen”. In plaats daarvan zal de school haar thuis opdrachten en proefwerken laten maken. Een leraar heeft aangeboden haar thuis te begeleiden. De maatregel van de school is niet onwettig, maar de Onderwijsinspectie is zoiets nog nooit tegengekomen, aldus een woordvoerder van de inspectie.

Rector G. Kloeg van het Haganum Gymnasium, dat 600 leerlingen telt, zegt het advies op te volgen van een externe anorexia-deskundige en de vertrouwenspersoon van de school. Die vrezen dat het meisje andere leerlingen zal aansteken, die dan ook anorexia zouden ontwikkelen. Bovendien zouden haar hartspieren zo zwak zijn, dat het meisje volgens de rector “op school zou kunnen overlijden.”

Voor de school is dit een “pijnlijk dilemma, waarin het belang van de andere leerlingen is afgewogen tegen het belang van het individuele kind”, aldus Kloeg. Op het Haganum zijn vijf tot tien lichte gevallen van anorexia bekend. De school organiseert voor hen en hun ouders een voorlichtingsavond.

Het meisje en haar gescheiden vader, bij wie zij woont, zijn het oneens met het besluit van de school. Ze heeft sinds een paar jaar de ziekte anorexia, die geldt als psychische aandoening en leidt tot gewichtsverlies. De vader van het meisje krijgt nu drie weken de tijd - tot de Krokusvakantie - om de schoolleiding ervan te overtuigen dat zijn dochter nog sterk genoeg is om op school onderwijs te volgen. Ook moet hij een deskundige vinden die aannemelijk maakt dat mede-leerlingen de ziekte niet zullen krijgen. Dit voorstel heeft de school gedaan na overleg gisteren met het meisje, de vader, haar vriendinnen en enkele leraren. Ongeveer veertig “verontruste” leerlingen waren gisteren aanwezig bij de officiële toelichting van de schoolleiding.

De door de school geraadpleegde deskundigen hebben het meisje “recentelijk” niet ontmoet, zegt Kloeg. Volgens T. Overvliet, afdelingshoofd van de erkende anorexia-kliniek Robert Fleury, is het onmogelijk op afstand te beoordelen hoe sterk de organen van een patiënte nog zijn. “Dat kan alleen een arts die haar onderzoekt”, aldus Overvliet. In Nederland lijden naar schatting tienduizend mensen aan anorexia, met name vrouwen. Anorexia is “mogelijk besmettelijk” zegt Overvliet, maar potentiële anorexia-patiëntes kunnen ook via de media of andere kanalen “op het idee worden gebracht”. Overvliet noemt het besluit van het Haganum “ingrijpend” en is nog nooit eerder op een soortgelijke beslissing gestuit.

“De school is het belangrijkste in haar leven”, zegt één van haar vriendinnen en klasgenoten, die niet met haar naam in de krant wil. “Ze heeft zich ingespannen om na twee jaar behandeling alle vakken weer bij te spijkeren tot het nodige niveau voor vijf gymnasium.” Haar vriendinnen beschouwen de maatregel van de school als “discriminatie” en zijn bang dat het meisje diep ongelukkig zal worden als ze niet meer op school mag komen. Volgens conrector M. Den Hollander is er geen sprake van discriminatie, omdat de school leerlingen met zo'n ernstige vorm “van welke ziekte dan ook” naar huis zou sturen.

    • Frederiek Weeda