Prodi wil nieuwe bezuinigingen

ROME, 20 FEBR. Het Italiaanse kabinet zal binnen enkele weken een pakket tussentijdse bezuinigingen presenteren, deels met een structureel karakter, om te garanderen dat het begrotingstekort onder de drie procent komt, de norm voor toetreding tot de Economische en Monetaire Unie (EMU).

Premier Romano Prodi had de afgelopen weken in het midden gelaten of extra bezuinigingen nodig waren. Deze onzekerheid heeft speculatie tegen de lire aangewakkerd. Toen de communistische leider Fausto Bertinotti, die het centrum-linkse kabinet gedoogt, dinsdagmiddag zei dat in zijn ogen geen nieuwe ingreep nodig was, daalde de Italiaanse munt scherp. Prodi wist gisteren verdere koersval te stoppen met de aankondiging dat er een extra bezuinigingspakket komt.

De exacte omvang en invulling van de bezuinigingen zijn nog onduidelijk. Het kabinet wil hiermee wachten tot de eindcijfers voor 1996 bekend zijn. Waarschijnlijk is dat begin maart. Er wordt gespeculeerd op een ingreep van tussen de twaalf en zeventien miljard gulden.

De ingreep “zal Italië in staat stellen de voorwaarden van het Verdrag van Maastricht te bereiken”, aldus de verklaring van palazzo Chigi, het Italiaanse Catshuis. Daarin staat ook dat de bezuinigingen structurele maatregelen zullen omvatten. Welke, dat blijft nog onduidelijk. Bertinotti heeft meteen laten weten dat extra belastingen en korting op de sociale uitkeringen voor hem onaanvaardbaar zijn.

Ook de vakbonden staan bij voorbaat kritisch tegenover de kabinetsplannen, uit angst voor een mogelijke ingreep in de pensioenen. De werkgevers verwijten het kabinet een halfslachtige, improviserende koers.

Zonder ingreep zou het begrotingstekort dit jaar uitkomen op 3,7 procent, aldus een gisteren gepubliceerde studie. De begroting voor dit jaar bevat al bezuinigingen en extra inkomsten voor een totaal van 63 biljoen lire, ongeveer 75 miljard gulden. Het kabinet is een ingreep in de pensioenen uit de weg gegaan en heeft die doorgeschoven naar volgend jaar.