Nederlandse website 'te open'

DEN HAAG, 20 FEBR. Een groot aantal lidstaten van de Europese Unie heeft kritiek op de Nederlandse site op Internet (http://www cordis.lu/dutch/home.html) omdat deze te open zou zijn. Een woordvoerster van het ministerie van Economische Zaken in Den Haag heeft dit bevestigd.

Op het Internet-adres zijn verslagen te lezen van diverse werkgroepen van de Europese ministerraad. Het betreft gekuiste versies, die geen staatsgeheimen bevatten. Niettemin vinden de meeste lidstaten van de EU dat Nederland te open is. De Nederlandse overheid beraadt zich nog over de kwestie. Zij wijst erop dat de eerste verantwoordelijkheid voor de inhoud van de site bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland in Brussel ligt. (ANP)