Melkert: dit jaar geld voor kinderopvang

DEN HAAG, 20 FEBR. Minister Melkert (Sociale Zaken) heeft positief gereageerd op een plan van de Tweede-Kamerfractie van de PvdA om het aantal kinderopvangplaatsen met 50.000 uit te breiden. De geraamde kosten van het plan bedragen 125 miljoen gulden. Melkert zal in het kabinet voorstellen nog dit jaar een begin te maken met de uitbreiding van het aantal plaatsen voor kinderopvang.

Volgens het Kamerlid M. Vliegenthart, die het plan van de PvdA-fractie presenteerde, kan de investering van 125 miljoen voor de kinderopvangplaatsen worden terugverdiend door hogere belastingopbrengsten, omdat meer mensen met kinderen de mogelijkheid krijgen om te gaan werken.

De PvdA-fractie zal Vliegenthart volgende week dinsdag kiezen tot nieuwe vice-voorzitter van de fractie. Vliegenthart is de enige kandidaat voor de functie. Zij volgt K. Adelmund op, die het vice-fractievoorzitterschap neerlegt omdat zij de functie niet kan combineren met het voorzitterschap van de partij.

Vliegenthart zit sinds 1987 in de Tweede Kamer. Begin jaren tachtig was zij voorzitter van de Jonge Socialisten. Ook was zij bestuurslid van de Rooie Vrouwen. Vliegenthart geldt als een warm voorstander van de paarse coalitie.