IJburg (2)

Jan Bonjer van Natuurmonumenten noemt de plek waar IJburg moet komen een kerngebied van de Ecologische Hoofdstructuur. Anderen spreken kortweg van natuurgebied, weer anderen noemen het liever een recreatiegebied.

En Geert Mak schreef (NRC HANDELSBLAD, 30 januari) over een gebied van “hoogspanningsleidingen, strekdammen, gifgrond, snelwegen, bruggen, herrie, rotzooi, waar geen blind paard schade kan doen”. Dus ben ik zelf maar eens wezen kijken; Geert Mak heeft gelijk.

    • J. Hengeveld