Hagenaars: betaald parkeren in hele stad

DEN HAAG, 20 FEBR. Een Haagse werkgroep wil dat Den Haag in de hele stad betaald parkeren invoert. Bewoners zouden een ontheffing kunnen kopen. Voor een auto per huishouden moet de heffing relatief laag zijn. Maar de prijs moet oplopen al naar gelang er meer auto's per huishouden zijn. De parkeernormen op A-locaties moeten bovendien worden aangescherpt.

De Haagse themagroep Verkeer & Vervoer heeft deze aanbevelingen vandaag gedaan aan de gemeenteraad. Deze groep van ongebonden burgers, is onderdeel van de Haagse Lokale Agenda 21. Met de suggesties wil de themagroep het autogebruik in de residentie met tien procent verminderen ten opzichte van vorig jaar.

De gemeente moet zich bovendien met het Haagse bedrijfsleven gaan bezighouden wat betreft het eigen vervoersmanagement. Een groot aantal bedrijven verzorgt eigen transport maar dat kan wellicht worden omgebogen tot een vorm van stedelijk carpoolen van goederen, aldus de themagroep.

De burgers die straks in hun woonwijken voor het parkeren moeten betalen, moet wel enig soelaas worden geboden. De themagroep heeft voor hen een verlaging van de openbaar-vervoertarieven in de daluren in het verschiet.

Het toeristisch autoverkeer moet niet verder worden ingedamd. Wel moeten de toeristen worden gewezen op de beperkte parkeermogelijkeden, vindt de groep. Tenslotte moet de maximumsnelheid in de bebouwde nog strenger dan gebruikelijk worden gecontroleerd. (ANP)